DANH SÁCH TRƯỜNG
STT Mã trường Tên trường
1 0220 Trường Trung cấp Bách khoa Sài Gòn
2 0202 Trường Trung cấp Âu Việt
3 0201 Trường Trung cấp Ánh Sáng