T7, 06 / 2016 12:55 | thpt
Tham khảo điểm chuẩn xét tuyển Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2015: Theo bảng điểm do Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố: Điểm ngưỡng xét tuyển đầu vào cao nhất thuộc về ngành Y Đa khoa (Khoa Y Dược – Đại học Quốc gia Hà Nội) là 117 điểm, tiếp đến là ngành Dược học 116,5 điểm. Điểm ngưỡng xét tuyển cao thứ 3 là ngành Hóa dược (Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội) – 111 điểm.

Trường đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn xét tuyển 2015

Ngày 2/7, Đại học Quốc gia Hà Nội đã công bố điểm ngưỡng xét tuyển đầu vào đại học chính quy năm 2015 – năm đầu tiên tổ chức thi bằng hình thức bài thi đánh giá năng lực. Theo bảng điểm do Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố: Điểm ngưỡng xét tuyển đầu vào cao nhất thuộc về ngành Y Đa khoa (Khoa Y Dược – Đại học Quốc gia Hà Nội) là 117 điểm, tiếp đến là ngành Dược học 116,5 điểm. Điểm ngưỡng xét tuyển cao thứ 3 là ngành Hóa dược (Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội) – 111 điểm.

Trường đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn xét tuyển 2015

Trường đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn xét tuyển 2015

Một loạt các ngành có điểm ngưỡng xét tuyển cao trên 100 điểm là: Công nghệ sinh học 106; Hóa học 102; Công nghệ thông tin 109; các ngành Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin, Truyền thông và mạng máy tính cùng có điểm ngưỡng xét tuyển là 106,5; Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông, 102,5; Sư phạm Toán 105; Luật học 100,5; Luật kinh doanh 103.

Các nhóm ngành của trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội cũng đều có điểm ngưỡng xét tuyển đầu vào trên 100 điểm. Cụ thể: Kinh tế 104; Kinh tế phát triển 101; Kinh tế quốc tế 112; Quản trị kinh doanh 106; Tài chính – Ngân hàng và Kế toán 107,5.

Các nhóm ngành thuộc lĩnh vực Khoa học Xã hội có điểm ngưỡng xét tuyển trung bình từ 80-99 điểm.

Hai ngành có điểm ngưỡng xét tuyển đầu vào thấp nhất, dưới 80 điểm là: Hệ thống thông tin quản lý 77,5 điểm và Triết học 78 điểm. Riêng trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) xét điểm môn thi Ngoại ngữ đối với các thí sinh có điểm bài thi đánh giá năng lực từ 70 điểm.

Trong đó, điểm ngưỡng xét tuyển đầu vào môn Ngoại ngữ cao nhất là 8375 điểm thuộc về ngành Ngôn ngữ Anh và ngôn ngữ Nhật (D1); điểm ngưỡng thấp nhất là 7000 điểm đối với các ngành Ngôn ngữ Nga (D2), Sư phạm Tiếng Nga (D2), Sư phạm Tiếng Pháp (D3), Sư phạm Tiếng Trung Quốc (D4), Ngôn ngữ Đức (D5), Ngôn ngữ Nhật (D6) và Sư phạm Tiếng Nhật (D6).

Sau khi có điểm thi tốt nghiệp kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2015, các thí sinh có mức điểm bài thi đánh giá năng lực bằng hoặc cao hơn điểm ngưỡng xét tuyển đầu vào vừa được công bố sẽ chính thức trúng tuyển. Đối với các thí sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2014 trở về trước sẽ được công nhận là đã trúng tuyển.

Để biết chi tiết điểm ngưỡng xét tuyển đầu vào đại học chính qui của Đại học Quốc gia Hà Nội và chỉ tiêu năm 2015 đối với từng ngành học, thí sinh có thể truy cập vào website của Đại học Quốc gia Hà Nội tại địa chỉ: www.vnu.edu.vn hoặc website của các trường, khoa trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Chi tiết điểm chuẩn xét tuyển các ngành học Đại học Quốc gia Hà Nội

TT

Mã ngành

Ngành học

Chỉ tiêu

Điểm

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

1.

52460101

Toán học

70

98,0

2.

52460115

Toán cơ

30

89,0

3.

52480105

Máy tính và khoa học thông tin

120

98,0

4.

52440102

Vật lý học

120

90,0

5.

52430122

Khoa học vật liệu

30

88,0

6.

52520403

Công nghệ hạt nhân

50

95,0

7.

52440221

Khí tượng học

60

80,0

8.

52440224

Thủy văn

30

80,0

9.

52440228

Hải dương học

30

80,0

10.

52440112

Hóa học

90

102,0

11.

52510401

Công nghệ kỹ thuật hóa học

70

98,0

12.

52720403

Hóa dược

50

111,0

13.

52440217

Địa lý tự nhiên

50

82,0

14.

52850103

Quản lý đất đai

60

88,0

15.

52440201

Địa chất học

40

80,0

16.

52520501

Kỹ thuật địa chất

30

80,0

17.

52850101

Quản lý tài nguyên và môi trường

60

92,0

18.

52420101

Sinh học

90

94,0

19.

52420201

Công nghệ sinh học

110

106,0

20.

52440301

Khoa học môi trường

80

94,0

21.

52440306

Khoa học đất

40

80,0

22.

52510406

Công nghệ kỹ thuật môi trường

60

93,0

II. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

1.

52320101

Báo chí

100

96,0

2.

52310201

Chính trị học

80

84,0

3.

52760101

Công tác xã hội

60

86,0

4.

52220213

Đông phương học

130

99,0

5.

52220104

Hán Nôm

30

83,5

6.

52340401

Khoa học quản lý

100

91,0

7.

52220310

Lịch sử

90

80,0

8.

52320303

Lưu trữ học

50

84,0

9.

52220320

Ngôn ngữ học

70

85,5

10.

52310302

Nhân học

60

83,0

11.

52360708

Quan hệ công chúng

50

97,0

12.

52340103

Quản trị Dịch vụ Du lịch và lữ hành

80

94,5

13.

52340107

Quản trị khách sạn

70

94,0

14.

52340406

Quản trị văn phòng

50

91,5

15.

52220212

Quốc tế học

90

93,5

16.

52310401

Tâm lý học

100

93,0

17.

52320201

Thông tin học

50

84,0

18.

52220301

Triết học

70

78,0

19.

52220330

Văn học

90

85,5

20.

52220113

Việt Nam học

60

84,5

21.

52310301

Xã hội học

70

85,0

III. Trường Đại học Ngoại ngữ (xét theo điểm môn thi Ngoại ngữ đối với các thí sinh có điểm ĐGNL đạt từ 70,0 điểm trở lên) đáp án văn 2015

1.

52220201

Ngôn ngữ Anh

350

8,375

2.

52140231

Sư phạm Tiếng Anh

200

8,250

3.

52220202

Ngôn ngữ Nga (D1)

50

7,500

52220202

Ngôn ngữ Nga (D2)

7,000

4.

52140232

Sư phạm Tiếng Nga (D1)

20

7,250

52140232

Sư phạm Tiếng Nga (D2)

7,000

5.

52220203

Ngôn ngữ Pháp (D1)

100

8,125

52220203

Ngôn ngữ Pháp (D3)

7,500

6.

52140233

Sư phạm Tiếng Pháp (D1)

25

7,500

52140233

Sư phạm Tiếng Pháp (D3)

7,000

7.

52220204

Ngôn ngữ Trung Quốc (D1)

125

8,125

52220204

Ngôn ngữ Trung Quốc (D4)

7,500

8.

52140234

Sư phạm Tiếng Trung Quốc (D1)

25

7,500

52140234

Sư phạm Tiếng Trung Quốc (D4)

7,000

9.

52220205

Ngôn ngữ Đức (D1)

80

8,000

52220205

Ngôn ngữ Đức (D5)

7,000

10.

52220209

Ngôn ngữ Nhật (D1)

125

8,375

52220209

Ngôn ngữ Nhật (D6)

7,000

11.

52140236

Sư phạm Tiếng Nhật (D1)

25

8,125

52140236

Sư phạm Tiếng Nhật (D6)

7,000

12.

52220210

Ngôn ngữ Hàn Quốc

75

8,250

IV. Trường Đại học Công nghệ
Nhóm ngành Công nghệ thông tin

1.

52480201

Công nghệ thông tin

90

109,0

2.

52480101

Khoa học máy tính

210

106,5

3.

52480104

Hệ thống thông tin

60

106,5

4.

52480102

Truyền thông và mạng máy tính

60

106,5

Nhóm ngành Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử và viễn thông

5.

52510302

Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông

90

102,5

Nhóm ngành Vật lí kĩ thuật

6.

52520401

Vật lí kĩ thuật

60

91,5

Nhóm ngành Công nghệ Kĩ thuật Cơ điện tử và Cơ kĩ thuật

7.

52520101

Cơ kĩ thuật

80

97,5

8.

52510203

Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử

90

99,5

V. Trường Đại học Kinh tế

1.

52310101

Kinh tế

50

104,0

2.

52310104

Kinh tế phát triển

40

101,0

3.

52310106

Kinh tế quốc tế

80

112,0

4.

52340101

Quản trị kinh doanh

80

106,0

5.

52340201

Tài chính – Ngân hàng

70

107,0

6.

52340301

Kế toán

50

107,5

VI. Trường Đại học Giáo dục

1.

52140209

Sư phạm Toán

50

105,0

2.

52140211

Sư phạm Vật lý

50

97,0

3.

52140212

Sư phạm Hóa học

50

99,0

4.

52140213

Sư phạm Sinh học

50

90,0

5.

52140217

Sư phạm Ngữ văn

50

91,0

6.

52140218

Sư phạm Lịch sử

50

82,0

VII. Khoa Luật

1.

52380101

Luật học

220

100,5

2.

52380109

Luật kinh doanh

80

103,0

VIII. Khoa Y – Dược

1.

52720101

Y đa khoa

50

117,0

2.

52720401

Dược học

50

116,5

IX. Khoa Quốc tế

1.

52340303

Kế toán, phân tích và kiểm toán

100

85,5

2.

52340120

Kinh doanh quốc tế

110

88,5

3.

52340405

Hệ thống thông tin quản lý

40

77,5

 

Phương thức xét tuyển/ tính điểm chuẩn của các trường đơn vị Đại học Quốc gia Hà Nội

Khoa/Trường Phương thức tính điểm chuẩn đại học
ĐH Công nghệ Xét tuyển bằng bài thi đánh giá năng lực, điểm trúng tuyển xác định theo nhóm ngành; Thí sinh trúng tuyển vào nhóm ngành nhưng không trúng tuyển vào ngành đã đăng ký sẽ được chuyển sang ngành khác cùng nhóm hoặc ngành khác theo NV2,NV3 nếu đủ điểm và còn chỉ tiêu.
ĐH Giáo dục Điểm trúng tuyển theo ngành và điểm trúng tuyển theo trường; Nếu thí sinh đủ điểm vào Trường mà không đủ điểm vào ngành đã đăng ký sẽ được đăng ký chuyển ngành theo NV2, NV3 nếu đủ điểm và còn chỉ tiêu.
ĐH Kinh tế Điểm trúng tuyển theo ngành kết hợp điểm trúng tuyển vào trường, nếu thí sinh đủ điểm xét tuyển vào trường mà không trúng tuyển ngành đã đăng ký sẽ được chuyển ngành theo NV2,NV3 nếu đủ điểm và còn chỉ tiêu.
ĐH Ngoại ngữ Trường ĐHNN xác định điểm sàn trúng tuyển vào trường theo điểm bài thi ĐGNL và điểm trúng tuyển vào ngành học theo điểm bài thi Ngoại ngữ.
ĐH Khoa học Tự nhiên Điểm trúng tuyển theo ngành kết hợp với điểm trúng tuyển vào trường, nếu thí sinh đủ điểm trúng tuyển vào trường nhưng không đủ điểm vào ngành đã đăng ký sẽ được chuyển vào ngành theo NV2,3 nếu đủ điểm và còn chỉ tiêu.
ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Điểm trúng tuyển theo ngành và điểm theo trường. Nếu đủ điểm trúng tuyển vào trường nhưng không đủ điểm vào ngành sẽ được chuyển sang ngành khác theo NV2,3 nếu đủ điểm và còn chỉ tiêu.
Khoa Luật Điểm trúng tuyển theo ngành.
Khoa Y – Dược Thí sinh dự thi phần tự chọn là khoa học tự nhiên mới được xét tuyển vào khoa.
Khoa Quốc tế Xét tuyển theo bài thi đánh giá năng lực chung; Đợt 2 xét cả theo bài thi đánh giá năng lực chung và theo kết quả thi THPT quốc gia.

 

Tin gốc: http://www.vnu.edu.vn/ttsk/?C2097/N18108/diem-nguong-xet-tuyen-dau-vao-dai-hoc-chinh-quy-dHQGHN-dot-1-nam-2015.htm

 

Theo Kênh tuyển sinh
Bài viết cùng chuyên mục

Ý kiến bạn đọc