DANH SÁCH TRƯỜNG
STT Mã trường Tên trường
1 CVN Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM
2 CGU Trường Đại học Việt Đức
3 TTQ Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
4 DCG Trường Đại học Công nghệ Thông tin Gia Định
5 DTH Trường Đại học Hoa Sen
6 KTC Trường Đại học Kinh tế – Tài chính Tp. HCM
7 DVL Trường Đại học Dân lập Văn Lang
8 DVH Đại học Văn Hiến
9 NTT Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
10 DNT Trường Đại học Ngoại ngữ Tin học Tp.HCM