DANH SÁCH TRƯỜNG
STT Mã trường Tên trường
1 0208 Trường Trung cấp Hồng Hà
2 0206 Trường Trung cấp Đông Dương
3 0207 Trường Trung cấp Đại Việt
4 0205 Trường Trung cấp Du lịch và Khách sạn Saigontourist
5 0204 Trường Trung cấp Công nghệ Thông tin Sài Gòn
6 0240 Trường Trung cấp Bến Thành
7 CDV Trường Cao đẳng Viễn Đông
8 CKM Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Miền Nam
9 CET Trường Cao đẳng Kinh tế – Công nghệ TP.HCM
10 CSG Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn